bölüşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok kimse aralarında herhangi bir şeyi paylaşmak, üleşmek, payını almak, taksim etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lüş-mek