bölüşülebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bölüşülme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-lü-şü-le-bil-mek