böcekkabuğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-cek-ka-bu-ğu