ne demek?

Böcek üretip satan kimse

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bö-cek-çi

Çeşitli amaçlarla izlenen kişilerin odasına istihbarat örgütleri veya başka kişiler tarafından görevlendirilerek gizlice kamera yerleştiren kimse