böğürtlen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu, it üzümü "(Rubus caesus)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu bitkinin önce kırmızı, olgunlaştığında kararan mayhoş yemişi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Derenin kenarından yabani böğürtlen topladık."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bö-ğürt-len