azol ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Heterosiklik birleşiklerin önemli bir sınıfı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca azole


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-zol