ne demek?

Heterosiklik birleşiklerin önemli bir sınıfı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim kimya

Kökeni;

"Fransızca azole"

Hecelenişi / Hecelemesi;

, -lü