azimkâr ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İradeli, gayretli, istençli, kararlı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿazm + Farsça -kār


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-zim-kâr