ne demek?

Azdırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

az-dı-ra-bil-mek


Azdırma becerisi bulunmak