azdırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Azdırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Azdırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
az-dı-ra-bil-mek