azarlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Azarlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

Örnek / Cümle; "Evden izinsiz çıkarsam annem azarlayabilir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Azarlama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-zar-la-ya-bil-mek