ne demek?

Azarlanmak işi; paylanma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

azar-lan-ma