azametli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ulu, çok büyük

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gururlu

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Görkemli, heybetli

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Böyle azametli tarihi bina nasıl yıkılır."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Debdebeli

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Çalımlı, kurumlu

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-za-met-li