azaltmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Az denecek bir miktara indirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eskisinden az bir duruma getirmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Etkisini yitirmesine sebep olmak, hafifletmek

Örnek / Cümle; "Doktorun verdiği ilaç ağrılarını azalttı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-zalt-mak