azıtmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Azgın duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitki çok uzamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çığırından çıkmak veya çıkarmak, ölçüyü kaçırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-zıt-mak