ne demek?

bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler karşı düşünceye oy verenlerden daha az olmak

Hecelenişi / Hecelemesi;

azın-lık-ta kal-mak

bir toplulukta etki ve sayı bakımından üstünlük sağlayamamak