azınlıkta kalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler, karşı düşünceye oy verenlerden daha az olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-zın-lık-ta kal-mak