ne demek?

Bir toplulukta kendine özgü nitelikler bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar; azlık, ekalliyet, çoğunluk karşıtı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Çünkü buralarda bugün azınlıkta olanlar yarın çoğunluk hâline gelebilmekte ve iktidar el değiştirebilmektedir."

İlişkili birleşik kelimeler;

"azınlık hükûmeti"

Hecelenişi / Hecelemesi;

azın-lık

Bir oylama sırasında sayıca az olma durumu

Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan ve sayıca az bulunan topluluk; ekalliyet

Tipi / Türü;

toplum bilimi

Köken (Etimoloji) bilgisi: