azınlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir toplulukta kendine özgü nitelikler bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, azlık, ekalliyet. "(zıt anlamlısı: çoğunluk)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Sınıfımızda erkekler azınlık."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir oylama sırasında sayıca az olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Sınıf başkanı seçiminde, oy kullanmayan azınlık sayısı 2 oldu."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan ve sayıca az bulunan topluluk, ekalliyet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, toplum bilimi"

Örnek / Cümle; "Emperyalist ülkeler, hedef seçtikleri ülkelerde azınlıkları kışkırtmaya çalışır."

İlişkili birleşik kelimeler; "azınlık hükûmeti"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-zın-lık