azıklık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Azık olarak ayrılan veya hazırlanan yiyecekler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Azık koymaya yarayan kap veya torba

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hemen yemek üzere, harman zamanından önce biçilip savrulan ekin

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-zık-lık