ayvaz kasap hep bir hesap ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`ha öyle ha böyle, ikisi de bir` anlamında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-vaz ka-sap hep bir he-sap