ayva hoşafı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurutulmuş ayva, şeker ve suyun kaynatılması ile yapılan hoşaf

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-va ho-şa-fı