ayran budalası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aptal, budala, sersem, ayran ağızlı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-ran bu-da-la-sı