ne demek?

Ayrıntısız olma durumu; detaysızlık

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ay-rın-tı-sız-lık