ayrıntılandırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıntılandırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıntılandırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rın-tı-lan-dı-ra-bil-mek