ayrıntılandırılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıntılandırma işine konu olmak, detaylandırılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rın-tı-lan-dı-rıl-mak