ayrıntılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilatlı, detaylı, mufassal, ince, uzun

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıntılara girerek

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rın-tı-lı