ayrıntıda boğulmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

gereksiz ayrıntılarla ilgilenmek zorunda kalmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

ilgilenilen herhangi bir konunun aslından uzaklaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rın-tı-da bo-ğul-mak