ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

► farklılaşma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ay-rım-laş-ma

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hücrelerin veya canlı organizmaların işlevlerine veya yaşayış türlerine ilişkin yapısal nitelik kazanması; farklılaşma

Tipi / Türü;

biyoloji

Kullanımı;

"Oğulcuk yaşantısında organlar, ayrımlaşma yolu ile ortaya çıkar."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iç kayanın katılaşması sürecinde yer ve zamana göre ayrımların ortaya çıkması; farklılaşma

Tipi / Türü;

jeoloji