ayrımında olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Farkında olmak. "(görülmesi veya bilinmesi gereken şeylerden haberi bulunmak, kavranması gereken bir şeye dikkat etmek)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rı-mın-da ol-mak