ayrım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayırma işi, tefrik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, fark

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Alt bölüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrılma noktası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter, fark.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mantık"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir veya daha çok sahne içinde geliştirilip olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, televizyon, sinema"

İlişkili birleşik kelimeler; "ince ayrım" "ırk ayrımı" "sönüm ayrımı" "yol ayrımı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rım