ayrılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayırma işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

Örnek / Cümle; "Sabah erken evden ayrıldı."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Boşanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

Örnek / Cümle; "Geçen sene eşinden ayrıldı."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rıl-mak