ayrılma durumu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkma durumu. "(Ad soylu bir sözün taşıdığı kavramda çıkış bildiren, -dan / -den, - tan / -ten ekleri ile kurulan durum)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rıl-ma du-ru-mu