ayrılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrılma becerisi bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz, -den"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rı-la-bil-mek