ayrılaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Benzerleri arasında ayrı bir yeri ve önemi olmak, teferrüt etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rı-laş-mak