ayrılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinden uzak düşme, firak, firkat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mübayenet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hukuk"

İlişkili birleşik kelimeler; "görüş ayrılığı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rı-lık