ne demek?

İstisnai olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ay-rık-lık

► kural dışılık

Elips, daire, parabol, hiperbol vb. bir konik üzerinde hareket eden cismi, odağa veya merkeze birleştiren doğrunun büyük eksen ile yaptığı açı

Tipi / Türü;

gök bilimi

Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı yakın cinsin kaplamına giren kavramlar arasındaki bağlantı

Tipi / Türü;

felsefe

Kullanımı;

"Kedi, köpek: Memeliler."

Genel kuraldan ayrılma; derogasyon

Tipi / Türü;

hukuk

Önermelerin birbirine bağlanması işleminde ya ... ya ... ve ya da ile gösterilen ilişki

Tipi / Türü;

mantık

Kullanımı;

"Şimdi ya gündüzdür ya gece."