ayrıklı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnai

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rık-lı