ayrı taç yapraklılar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Taç yaprakları birbirine bitişik olmayıp yan yana yer almış bulunan bitkiler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rı taç yap-rak-lı-lar