ayrı gayrı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan ilişkilerindeki resmiyet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rı gay-rı