ayrıştırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıştırma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rış-tı-ra-bil-mek