ayrışım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrışma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Siyaset önemli bir ayrışım sürecine girdi."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Farklılık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rı-şım