ayrışık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrışmış olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrı türden, çeşit çeşit, muhtelif, heterojen

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirlerine çok fazla benzer özellikler taşımayan parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk, ayrı cinsten, heterojen


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-rı-şık