ayniyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynılık. "(Aynı olma durumu, özdeşlik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿayniyyet


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-ni-yet