ayni hak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Taşınır veya taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-ni hak