aynalık tahtası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sandalların kıç taraflarında oturanın sırtını dayamasına yarayan tahta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-na-lık tah-ta-sı