aynalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynası olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Parlak yüzlü, yakışıklı, güzel

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, argo"

İlişkili birleşik kelimeler; "aynalı sazan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-na-lı