aynıyla ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynen. "(Olduğu gibi, hiçbir değişiklik olmadan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-nıy-la