ne demek?

Aymazlaşma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ay-maz-la-şa-bil-mek