aymazlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gafillik, gaflet, dalgı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-maz-lık