aylak adam işidir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`işsiz güçsüz adama uygun bir iştir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-lak a-dam işi-dir