aylakçılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aylakçı olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İşsizlik, avarelik


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-lak-çı-lık