aylı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerinde ay biçimi bulunan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ay ışığı olan, mehtaplı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Ava çıkmak için aylı bir geceyi bekledik."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Gebe

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-lı