ne demek?

Aykırı olma durumu; mugayeret, muhaliflik, tehalüf, marjinallik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"gerçeğe aykırılık""kurala aykırılık"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ay-kı-rı-lık

► muhalefet